Per-Anders Karlstad © 2007 • Oversiktsnettet

 

Nyheter

27.03.2007
Opprettet nye hovedlinker. Linker og Nyhetsarkiv med noe info.

31.03.2007
Opprettet nye hovedlinker Wlan, Om meg, Kontakt og endret Home til Hovedside. Ellers lagt inn info og oppdatert.

 


Slik er de forskjellige lagene satt opp i OSI referansemodellen:

Lag1 er det fysiske laget og har som oppgave å få overført en bit feilfri mellom to punkter. Det er på dette laget de elektriske spesifikasjonene for en bit blir beskrevet.

 

Lag2 kalles datalinklaget og har som oppgave og overføre en datablokk feilfritt mellom to punkter. Den må da inneholde prosedyrer for flytkontroll og feilkontroll slik at en datablokk blir overført feilfritt mellom to punkter.

 

Lag 3 kalles nettverkslaget og sørger for at data blir rutet gjennom et nettverk. Denne inneholder prosedyrer som gjør at dataene finne veien i et nettverk.

 

Lag 4 kalle transportlaget og har som oppgave å overføre datablokker mellom to endepunkter. Dette laget skal også skjule funksjonene i de underliggende nettverksavhengige lagene fra lagene over. Lag 4 utfører også funksjoner som multipleksing og demultipleksing.

 

Lag 5 kalles seksjonslaget med hovedoppgave å styre kommunikasjonen mellom to endepunkter. Dette gjøres ved å dele opp dataene i seksjoner.

 

Lag 6 kalles presentasjonslaget og har som oppgave og holde styr på syntaksen og semantikken mellom to endepunkter. To datamaskiner med forskjellige datarepresentasjoner vil på denne måten kunne kommunisere. Et eksempel på dette kan være to forskjellige e-postsystemer som presenterer en e-post forskjellig. Konverteringen håndteres i dette laget.

 

Lag 7 kalles applikasjonslaget. Har som oppgave og være et grensesnitt mellom brukerprogram og OSI-omgivelsen.

 

OSI vs TCP/IP:

Det er en forskjell mellom OSI og TCP/IP referansemodellene, hovedforskjellen er at TCP/IP modellen mangler lag 5 og 6 som er i OSI-modellen.

TCP/IP modellen eksisterte før referansemodellen var laget og inneholder derfor heller ingen klare definerte grensesnitt mellom de forskjellige lagene. Det ble etter hvert laget en hybridmodell som er veldig lik OSI-modellen på de fire nederste lagene. Fra lag 4 går det rett opp i aplikasjonslaget. Det er denne hybridmodellen som nå kalles TCP/IP-modellen.

 

Hvorfor det er blitt to referansemodeller og hvilken som er mest dominerende idag:

Arbeidet med OSI-modellen startet fordi de tidligste datamaskinprodusentene hver for seg implementert hver sine måter (protokoller) og kommunisere mellom sine maskiner på. Dermed måtte mange bedrifter med maskiner fra forskjellige produsenter bruke mye penger på ”oversettelsesmaskiner” for å kunne oversette mellom de forskjellige protokollene. OSI-modellen medførte at det spredte seg et sett med protokoller som oppfylte kravet til OSI-modellen. Dermed begynte maskinvareprodusentene og benytte de samme protokollene. Makinenr kunne da prate sammen uten behov for ”oversettelsesmaskiner”. Dette var noe som foregikk i det private markedet og ble presset på av store bedrifter.

 

Man hadde allerede laget nettverk i universitetsmiljøene med standardiserte protokoller ( TCP/IP ) som var i drift. Det var dette nettverket som etterhvert vokste til det vi idag kjenner til som internett. Protokollene som oppfyllte kravene til OSI-modellen var så omfattende og ressurskrevende at man måtte ha stormaskiner for at disse kravene kunne bli oppfyllt. TCP/IP som da ble benyttet i universitetsmiljøene var betraktelig enklere og krevde lite ressurser av datamaskinene. Deretter kom WWW med html-protokollen som var basert på TCP/IP. Denne ble tilgjengelig for alle og vokste i populæritet. Dessuten fantes det mange andre gode og nyttige applikasjoner. Dette tok da av hovedsaklig grunnet enkeltheten i protokollene samt de nyttige applikasjonene som medførte til at TCP/IP-modellen idag er den mest dominerende.

 

...tilbake

 

 


WebansvarligNavn: Per-Anders Karlstad
Mer info: Se blogg